Webudvikling


Vi har været medspiller og projektansvarlige på mange forskellige online-projekter. Det kræver overblik og indlevelse at gennemføre udviklingsopgaver, så de bliver lanceret med succes og implementeret til rette tid.

Udviklingsprojekterne spænder vidt, fra egne interne projekter med den konstante videreudvikling af vores CMS WebEditor, over e-commerce med dyb integration til kundens eksisterende infrastruktur og strukturerede forretningsgange, - til de borgerrettede selvbetjeningsportaler, hvor vi har deltaget i adskillige projekter.

Her kan vi bl.a. fremhæve store og løbende udviklingsprojekter for bl.a. AarhusVand, Cirkusrevyen, aftenskole.nu, Himmerland Boligforening, Aarhus  AffaldVarme og Nordjyllands Trafikselskab.  

Stærke og gennemtænkte løsninger
Vi ønsker at blive en del af et nyt projekt så tidligt i processen som muligt. Deltagelse i de tidligste overvejelser er vigtige for at få hele processen bearbejdet og analyseret. Vi har erfaring for, at mange af de tidlige overvejelser kunden har gjort kan gå tabt ved overlevering, og derfor ikke når at blive en del af den endelige kravspecifikation. De mest gennemtænkte og effektive løsninger dannes, når hele teamet bliver en naturlig del af arbejdsprocessen. 

Brainstorm eller ideudvikling
Udvikling af nye ideer udspringer ofte fra gennemarbejdede og visionære oplæg fra personer, som har arbejdsprocesserne under huden. Derfor ser vi ideudvikling som resultat af et frugtbart samarbejde, hvor vi sammen modner ideen. Brainstorm møder er gode for fællesskabsfølelsen i projektsamarbejdet og kan give indspark med nye impulser og alternativer, mens banebrydende ideer typisk ikke opstår her. De fleste udviklingsprojekter er et samarbejde mellem de involverede parter. Dette kræver gensidig respekt for andres viden, erfaring og ideer.

  


  
 


Løsningsdesign i Photoshop
I mange tekniske og komplicerede projekter har vi haft stor succes med, at vi på et tidligt tidspunkt i projektet visualiserer slutbrugerens muligheder og brugsmønstre i den projekterede løsning. På den måde er det muligt at forholde sig til en enkel brugerflade - for herefter at "gå baglæns" i projektet og få det udviklingsmæssigt til at fungere.
 
 

 • video_woman_cover3
  WebEditor
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
  adipiscing elit, sed diam nonummy
 • laptopmockup_sliderdy
  DiaPhoni A/S
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
  adipiscing elit, sed diam nonummy