RenoNord


Kommunerne bag de tre nordjyske affaldsselskaber I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana besluttede i 2013 at arbejde for en samling af deres aktiviteter i ét selskab.

Den beslutning blev i slutningen af 2014 godkendt - og vejen var banet for en endnu mere effektiv og fremtidssikret håndtering af affaldet for over 300.000 nordjyder.

Under overskriften "Forenede kræfter skal sikre bedre behandling af affald" ønskede I/S Reno-Nord at rebrande den nye sammenbragte organisation. Det nye selskab er resultatet af en fusion, som blev en realitet ved årsskiftet 2015.
 
 

Organisationen vil med de nye forretningsområder få et mere borgerrettet fokus, og man ønskede et samlet brand, der omslutter hele ringen af arbejdsområder i det liberaliserede affaldsmarked. Den nye virksomheds kerneopgaver er ikke mindst modtagelse og forbrænding af affald, produktion af el i Aalborg og varmeproduktion i Hobro og Aalborg samt deponering af affald. Dertil kommer indsamling og håndtering af farligt affald, samt drift af genbrugspladser omkring Hobro.

I forbindelse med fusionen blev DiaPhoni bedt om at udvikle en ny grafisk identitet og et nyt logo.

Formålet var et løft til organisationens samlede grafiske udtryk - og give den nye organisation en stolthed og samhørighed, der kan bygges videre på i årene fremover. Det var ønsket, at de mange nye arbejdsområder som ved fusioneringen kom under Reno-Nords virke, skulle indfanges i den nye profil og de nye designelementer.

Vi har med baggrund i begreberne genanvendelse, miljø og energi dannet et formsprog, som bredes ud til alle organisationens interne og eksterne medier. Logoets cirkelform symboliserer den synergi, der er mellem genanvendelse af affald og produktion af el og varme.

Første fase af projektet blev udrullet i november 2014 og omfattede logo og navnetræk, brevlinje, tryksager, skilte, flag, arbejdstøj, designopdateret website m.m. Løbende er der i 2015 udrullet flere brandtiltag omfattende - årsrapporter, miljøredegørelser, infofoldere samt flere borgerrettede materialer.
 
 
http://renonord.dk