AarhusVand
Vi har løst opgaver med selvbetjening og automatiseringsprocesser for AarhusVand gennem flere år. Da vi indledte samarbejdet i 2008 var organisationen en del af Aarhus kommune. I dag er Aarhus Vand er et selvstændigt aktieselskab ejet af Aarhus Kommune.

Virksomhedens kerneforretning består stadig i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse de udsatte områder til klimaforandringerne og beskytte grundvandet. AarhusVand stræber målrettet efter at levere stærke innovative og bæredygtige løsninger, gerne funderet i avanceret anvendelse af it, teknologi og automatiserede web-baserede processer.


AarhusVand har set det som en naturlig opgave hele tiden at forbedre deres services, så deres projekter kan gennemføres billigere, hurtigere, mere intelligent og til gavn for både privat- og erhvervskunderne i Aarhus.

Vi har derfor løbende arbejdet med nytænkende og resultatorienterede web-løsninger som organisationen har høstet store gevinster fra. Meget tidligt har AarhusVand udnyttet mulighederne i udvidet kontakt med forbrugerne via SMS og mail, i forbindelse med udsendelse af aflæsningskort og regninger. Vi har for flere år tilbage lavet de første mobile aflæsningsløsninger, hvor forbrugerne kunne tage mobilen med helt ud i målerskabet når vandforbruget skulle aflæses. 
Afregningssystemet er hos AarhusVand baseret på SonWin fra firmaet Sonlinc. Vi har ved flere lejligheder medvirket til implementeringer af helt nye og innovative løsninger, hvor ideerne udspringer af AarhusVands fremtidsrettede tilgang til markedet.

Senest har vi omlagt hele Min Side AarhusVand til ny responsiv skabelon, så selvbetjeningsportalen designmæssigt er sammenfaldende med AarhusVands corporate website.


https://minside.aarhusvand.dk