Aalborg Portland


Aalborg Portland er en del af Cementir Gruppen, en international leverandør af cement og beton med hovedsæde i Italien. Udover alle Aalborg Portlands webløsninger, er DiaPhoni desuden også leverandør af webløsningen til Unicon Danmark og Unicon Norge, som ligeledes er en del af Cementir.


For Aalborg Portland har vi lanceret et utal af forskellige web-løsninger for selskaber, datterselskaber og produktwebsites og en eHandels-portal for løs cement - bulk cement - til det professionelle marked i Danmark og Nord Europa. Desuden har vi udviklet et lukket forum, hvor hele produktionen på fabrikken i Aalborg kan overvåges og monitoreres.

Her kan ledelse og proces-medarbejdere logge ind og følge cementproduktionen på de enkelte cementovne - og se den aktuelt udnyttede produktionskapacitet.
  


Vi har faktisk fulgt Aalborg Portland i en menneskealder. Firmaet er blandt DiaPhoni's allerførste kunder, hvilket betyder, at vi har samarbejdet med organisationen i mere end 25 år, og leveret adskillige og spændende digitale løsninger.

Før internettet var løsningerne primært imagepræsentationer på CD-rom og lyddias, som blev vist for alle besøgende på fabrikkerne og i produktionen.